Vijf miljoen voor lokale energiecollectieven bevingsgebied

Delfzijl - De Nationaal Coördinator Groningen geeft vijf miljoen euro subsidie aan de provincie Groningen om het programma Lokale Energietransitie uit te voeren in negen aardbevingsgemeenten.

Met dit geld worden lokale energiecollectieven geworven en ondersteund, met als doel de energietransitie te versnellen. Gedeputeerde Energietransitie Nienke Homan: „Dit programma is een uitgelezen kans voor inwoners in dit gebied om samen aan de slag te gaan met energie-besparing en lokaal opwekken van duurzame energie. Ik verwacht dat het huidige aantal energiecollectieven de komende jaren flink toe gaat nemen.” Het programma Lokale Energietransitie wil bestaande en nieuwe initiatieven naar een niveau brengen, waarin ze een echte bijdrage kunnen leveren aan het zelfvoorzienend krijgen van bewoners in hun energiebehoefte: lokaal opgewekt en lokaal afgenomen zodat mensen de energievoorziening in eigen hand hebben. De ambitie is om een dekkend netwerk te krijgen, zodat alle bewoners in het aardbevingsgebied de mogelijkheid hebben bij een collectief aan te sluiten. Het programma wil dit bereiken door nieuwe energiecollectieven te stimuleren, regionaal experimenteerruimte te creëren en randvoorwaarden te optimaliseren. Mensen die aan de slag willen met collectieve energiebesparing of –opwekking kunnen zich melden bij het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts. Meer informatie op: www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/kansrijk-groningen.