Winkels Bedum niet op zondag open

BEDUM - In een brief aan de gemeenteraad laat het college van burgemeester en wethouders weten dat er wat hen betreft geen aanleiding is de winkelopenstelling op zondag mogelijk te maken.

Een aantal winkeliers en het bestuur van de Bedrijvenvereniging BvgB had hierom verzocht. Het college constateert dat er, net als in het verleden al bleek, verdeeldheid onder ondernemers is. Tijdens een door de BvgB belegde bijeenkomst in februari van dit jaar bleek dit ook. Een relatief beperkt aantal winkeliers was voor openstelling op zondag; een meerderheid was om uiteenlopende redenen tegen. Uit reacties daarna kwam hetzelfde beeld naar voren. Het college meldt de raad dat er de omstandigheden nu niet anders zijn dan eerder. Het verwijst in de brief naar de vaststelling van de verordening op de winkelsluiting in 2011 en naar het collegeprogramma 2014-2018. Tijdens de vaststelling van de verordening in 2011 was het draagvlak voor openstelling op zondagen onder winkeliers ook beperkt. Dat was ook het geval toen in 2014 het collegeprogramma werd vastgesteld. Alle partijen in de raad hebben toen uitgesproken geen openstelling op zondag toe te staan.