Winsum wil contact met dorpen uitbouwen

WINSUM - De gemeente Winsum wil haar dorpskernen ook in de toekomst vitaal en leefbaar houden. Sámen met organisaties, ondernemers en inwoners zelf.

Het college van b en w heeft onlangs onder de titel Winsumer dorpen leefbaar! het leefbaarheidskader vastgesteld, met de belangrijkste uitdagingen en opgaven aan om de dorpen leefbaar te houden en waar nodig blijkt, te verbeteren. De contacten worden aangehaald. In april gingen gemeente, verenigingen en een aantal maatschappelijke organisaties al in gesprek over het concept kader. Burgemeester Rinus Michels: “Demografische ontwikkelingen, de veranderingen in de zorg en de dreiging van aardbevingen in het Noord-Groninger gebied zijn factoren die sterk van invloed zijn op de leefbaarheid. Het monitoren en volgen van de trends en ontwikkelingen is cruciaal. Daarom gaan wij de contacten met dorpen en inwoners verder uitbouwen. Zij weten immers het beste wat er in hun omgeving leeft en welke kansen en knelpunten er zijn”. In de gemeente Winsum doen de dorpen en haar inwoners veel om de leefbaarheid te behouden en te verbeteren. Zo zijn er de laatste jaren diverse actuele dorpsplannen ontwikkeld en lopen er tal van bijzondere initiatieven van inwoners en organisaties. De gemeente wil in haar aanpak zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij deze plannen en initiatieven. Met het organiseren van het Congrestival op vrijdag 17 juni maar ook themabijeenkomsten in de nabije toekomst verwacht de gemeente Winsum hier ook een belangrijke slag in te kunnen maken.