PABO-studenten adviseren SOGK in Garmerwolde

Winsum - Vijftig derdejaars studenten van de Hanzehogeschool PABO komen vrijdag 17 juni naar de kerk van Garmerwolde om de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) advies te geven over een nieuw educatief project.

De SOGK maakt plannen om het project “Feest! Weet wat je viert” te realiseren in de kerk en toren van Garmerwolde. De studenten reageren op verschillende onderdelen van de plannen. Voor de SOGK is dit belangrijk, om het project goed te laten aansluiten bij de behoeften vanuit het onderwijs.

De derdejaars studenten volgen de lerarenopleiding basisonderwijs (PABO) aan de Hanzehogeschool. Zij werken op een stageschool. In deze fase van hun opleiding leren zij erfgoedonderwijs kritisch te analyseren en zelf erfgoedlessen te ontwerpen in samenwerking met partners. In de serie colleges die zij volgen rondom kunst- en erfgoededucatie bezoeken zij elke week een culturele instelling. Daar gaan ze de geleerde vaardigheden in praktijk brengen. Dit doen zij door de culturele instelling concreet advies te geven over educatiebeleid of op onderdelen van het educatieve programma.

De Stichting Oude Groninger Kerken wil vanaf 2019 starten met het project ‘Feest! Weet wat je viert’. Het gaat om een landelijk project, onder regie van het Catharijneconvent in Utrecht, waarin tien instellingen landelijk participeren. De stichting wil een aantrekkelijk programma over religieuze feesten samenstellen in de kerk en toren van Garmerwolde. In dat programma kunnen kinderen feesten ervaren en ontdekken, er meer over leren en met elkaar in gesprek gaan.

In een ontwerpteam, waarin een kerkbeheerder, architect en bouwkundige, tentoonstellingsontwerpers, en educatieve professionals zitting hebben, worden nu plannen voor dit ambitieuze project gemaakt. Behalve een scholenprogramma wil de SOGK ‘Feest!’ in Garmerwolde te zijner tijd ook openstellen voor recreatieve bezoekers; voor kinderen met hun ouders, grootouders en verzorgers. ‘Feest!’ in Garmerwolde is voor alle kinderen van Groningen (en daarbuiten).

De studenten starten op 17 juni met een kijkopdracht in de kerk, waarin ze de verhalen van Kerstmis en Pasen kunnen ontdekken in de zestiende-eeuwse gewelfschilderingen. Vervolgens krijgen ze een inleiding op het project, en op de plannen die er gemaakt zijn. In kleine groepjes buigen ze zich vervolgens over een aantal vragen. Die vragen gaan bijvoorbeeld over waarom feesten belangrijk zijn voor kinderen, en hoe je dialoog tussen kinderen van verschillende achtergronden kunt faciliteren. Maar ook denken de studenten na over de educatieve stijl van het project, de aansluiting bij lesprogramma’s binnen de basisschool, en de vermarkting van het project aan het onderwijs.

De middag wordt afgesloten met de adviezen van de studenten. De Stichting Oude Groninger Kerken stelt de betrokkenheid en inzet van de studenten zeer op prijs. De samenwerking met de Hanzehogeschool PABO krijgt hiermee een belangrijke nieuwe impuls.