Inloop bewoners Ripperda over verkeer rond school

WINSUM - Basisschool De Wierde in Winsum wil meer speelmogelijkheden creëren voor haar leerlingen rond de school. Ook kinderen uit de buurt kunnen hier gebruik van maken.

Daarom wil de school buurtbewoners graag betrekken bij de plannen die in de maak zijn. De school nodigt omwonenden uit voor een inloop op dinsdag 28 juni, van 19.00 uur tot 20.00 uur in het schoolgebouw aan de Aemckenheerd 2 in Winsum. De verkeersouders van de school zijn aanwezig om met ouders en omwonenden in gesprek te gaan over de verkeersveiligheid van de schoolomgeving. Ouders en bewoners kunnen hun reactie geven op het plan, zodat deze nog kan worden aangepast. In verband met aan te vragen subsidies zal de uitvoering van het plan sowieso nog wel enkele maanden duren. Tijdens de inloop lichten kinderen van de Kinderraad de ideeën toe. De afgelopen weken hebben de kinderen in groepjes hun ideeën uitgewerkt en aan elkaar gepresenteerd. Het winnende groepje per klas heeft een vertegenwoordiger aangewezen om deel te namen aan de Kinderraad. De Kinderraad en de werkgroep van ouders en leerkrachten verwerken de reacties samen met een ontwerpbureau in een definitief plan. Het plan van de school past goed in de wijkvisie die onlangs door een werkgroep in de wijk aan de gemeenteraad is aangeboden. Daarin staat onder meer de wens om te komen tot meer speelmogelijkheden en groen in de wijk. Tijdens de inloop zijn leden van de werkgroep aanwezig die u meer over het wijkplan kunnen vertellen.