Raad Ten Boer stemt in met fusie Groningen en Haren

Winsum - De gemeente Ten Boer zegt voorstander te zijn van de fusie tussen de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer.

Zodra zich de mogelijkheid voordoet zegt de gemeente samen met Groningen een herindelingstraject met Haren te willen starten. Ondertussen blijven Groningen en Ten Boer koersen op 1 januari 2019 voor de fusie tussen beide gemeenten. Die datum noemt de raad van Ten Boer ,,een keihard gegeven’’.

Een motie met deze strekking is woensdagavond aangenomen door de gemeenteraad van Ten Boer. Ook heeft de raadunaniem ingestemd met het rapport van Gedeputeerde Staten Groningen ‘Verkenning gemeentelijke herindeling Groningen, Haren, Ten Boer’.

Burgemeester Van de Nadort sprak zijn blijdschap uit dat de fracties in de Ten Boerster raad allemaal de deur naar Haren openhouden. Ondanks het besluit van Haren om zelfstandig te blijven zegt de burgemeester te geloven in een samenvoeging van Groningen, Haren en Ten Boer. ,,Zo’n samenvoeging zal op alle terreinen een sterke gemeente opleveren die financieel gezond is en de bestuurlijke daadkracht heeft om samen met alle 228.000 inwoners antwoord te geven op de sociale, economische en ruimtelijke vragen die horen bij de vijfde gemeente van Nederland’’, concludeerde Van de Nadort na afloop van de raadsvergadering.

Haren stemde 15 juni met een meerderheid van tien stemmen tegen zeven voor zelfstandigheid van de eigen gemeente. Afhankelijk van de besluiten van de gemeenteraden van Haren, Ten Boer en Groningen maken Gedeputeerde Staten voor 1 juli een eigen afweging over de herindeling van de drie gemeenten. Mocht het aanhaken van Haren toch nog in beeld komen, dan heeft de gemeenteraad van Ten Boer hiermee alvast ingestemd.