VVD: 'Stabiele lage gaswinning moet voor rust zorgen'

TEN BOER - Een eerste blik op het gasbesluit van het kabinet om vierentwintig miljard kuub gas per jaar te winnen stemt de VVD-Statenfractie tevreden.

Hieronder hun ingezonden tekst. Staatstoezicht op de Mijnen adviseert maximaal 24 BcM te winnen en de Mijnraad geeft aan dat een besluit voor vijf jaar verstandig zou zijn. ,,Uiteraard moeten wij alle adviezen nog goed doorlezen, maar onze eerste reactie is toch dat dit is waar wij als fractie naar toe hebben gewerkt en op hoopten,” zegt voorzitter Mirjam Wulfse. “De winning wordt verder verlaagd, dat geeft ons vertrouwen én we denken dat dit een stabiele verantwoorde gaswinning is, waarbij de gevolgen goed te overzien en te hanteren zijn.” De VVD vindt het voor de rust in de provincie heel belangrijk om een besluit voor vijf jaar te nemen. Die jaarlijkse onrust brengt niets goeds en er zijn nu ook veel meer gegevens bekend waardoor het kennisniveau is gestegen. Er is bovendien nog genoeg aan herstel en versterking te doen, duidelijkheid en rust zijn daarbij belangrijk. SODM geeft aan dat vlakke winning op dit niveau gedurende een aantal jaren veiliger wordt geacht dan een lagere gaswinning die enorm fluctueert. Over twee jaar kan er een ijkmoment en permanente monitoring plaatsvinden. Een precies meet- en regelsysteem moet ervoor zorgen dat de vinger goed aan de pols wordt gehouden. Objectieve feitelijke gegevens moeten aantonen dat het SODM-advies een goed advies is met blijvende vermindering van aantallen gasbevingen en de sterkte daarvan, vindt de Statenfractie. Mocht dat niet doorzetten, dan moet er wel verder naar beneden bijgesteld kunnen worden, als dat nodig is voor de veiligheid. Wat betreft de leveringszekerheid van gas speelt de temperatuur een belangrijke rol. Die kan per jaar verschillen. Bij 27 BcM per jaar is 90% van de temperatuurverschillen gedekt, en is er dus sprake van grotere leveringszekerheid dan bij 24 BcM, daarbij is de helft van de schommelingen gedekt. De VVD vindt dat een te accepteren risico. Opslag en grotere import kunnen bij meer koude dagen eventueel voor aanvulling van gas zorgen, als dat nodig mocht zijn. Het herstel en de versterking die nodig zijn, moeten gewoon doorgaan, vindt de fractie. Ook blijft het van belang dat alle schades gecontroleerd worden, daartoe gaat de fractie 29 juni een motie indienen.