Plaatselijk Belang presenteert Dorpsvisie Zuidwolde 2016-2026

Winsum - Plaatselijk Belang Zuidwolde presenteert maandag 4 juli de nieuwe Dorpsvisie Zuidwolde 2016-2026. De presentatie is in dorpshuis De Kern en begint om 19.30 uur.

De dorpsvisie is in een klein jaar tot stand gekomen. Daarin hebben inwoners van Zuidwolde hebben aangegeven waar ze aan willen werken om de leefbaarheid van hun dorp te behouden en waar mogelijk te vergroten. ,,In deze dorpsvisie staan reële voornemens, geen luchtkastelen”, aldus Plaatselijk Belang Zuidwolde (PBZ).

Ondertussen zijn er al vijf werkgroepen actief in het dorp. Die geven de burgerparticipatie in Zuidwolde gestalte. Zo heeft de werkgroep Groen & Aanzien van het Dorp een projectplan ingediend dat in samenwerking met Landschapsbeheer Groningen verder wordt uitgewerkt.

De werkgroep Verkeer hoopt binnenkort een zogenaamd Buurtlabel van Veilig Verkeer Nederland te ontvangen en de werkgroep Duurzame Energie gaat er van uit binnenkort een Energiecoöperatie op te richten in het kader van een zogenaamd postcoderoosproject. Alle werkgroepen krijgen op 4 juli de gelegenheid om hun plannen aan de bezoekers voor te leggen.

,,Het komt er nu op aan om de inzet en het enthousiasme waarmee de werkgroepen begonnen zijn, te behouden”, aldus voorzitter Nico Schutte van PBZ. ,,Daarvoor is de steun vanuit het dorp het belangrijkst, maar ook de gemeente Bedum, het loket Leefbaarheid, Kansrijk Groningen en andere instanties kunnen daaraan een belangrijke bijdrage leveren.”

De Dorpsvisie Zuidwolde 2016-2026 die onder procesbegeleiding van Nienke Vellema van de Vereniging Groninger Dorpen tot stand is gekomen, wordt na de presentatie van 4 juli worden gepubliceerd op de website van PBZ.

Reageren op de dorpsvisie kan eventueel per e-mail: bericht@pbzuidwolde.nl.