Draagvlak voor leerlingen en bewoners onder één dak bij De Twaalf Hoven

Winsum - Het eindrapport naar het haalbaarheidsonderzoek van de mogelijkheid om leerlingen met bewoners van De Twaalf Hoven samen onder één dak te brengen is gereed.

De eindconclusie is dat er groot draagvlak en enthousiasme is voor het combineren van de nieuwbouwplannen van De Twaalf Hoven met de nieuwbouwplannen voor de Brede School/Integraal Kindcentrum op deze locatie.

Nadat in mei het idee is gepresenteerd, hebben een aantal intensieve werksessies plaatsgevonden tussen de schoolbesturen VCPO Noord-Groningen en Lauwers en Eems, het bestuur van De Hoven en de gemeente over de samenwerking. Doel was om te kijken of en hoe er samengewerkt kan worden en hoe er voor iedereen (kinderen, bewoners en medewerkers) meerwaarde kan ontstaan. Ook mogelijkheden om samen te werken met de buurt, andere kindvoorzieningen en het sport- en verenigingsleven in Winsum zijn besproken.

In het eindrapport zijn de deelnemende partijen tot de conclusie gekomen dat er groot draagvlak en enthousiasme is voor het combineren van de nieuwbouwplannen van De Twaalf Hoven met de nieuwbouwplannen voor het Integraal Kindcentrum op deze locatie.

De vier betrokken besturen zeggen de visie en de ontwikkeling te onderschrijven. Zij gaan er voor om gezamenlijk op de locatie De Twaalf Hoven nieuwbouw voor mensen van 0-110 jaar te realiseren.

De gemeente, De Hoven en de schoolbesturen Lauwers en Eems en VCPO Noord-Groningen gaan nu werken aan de uitvoering, waarbij de scholen Tiggeldobbe en De Piramiden deelnemen. Hierbij wordt nadrukkelijk veel ruimte gegeven aan participatie van kinderen, ouders, cliënten, medewerkers, (sport)verenigingen en inwoners van de aangrenzende wijk en Winsum in het algemeen.

Vanavond wordt het haalbaarheidsonderzoek en het eindrapport in een informerende raadsvergadering aan de gemeenteraad gepresenteerd.

Na de presentatie is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de schoolbesturen, directie van De Hoven, de wethouders Marc Verschuren en Harmannus Blok en de partijen die het haalbaarheidsonderzoek hebben begeleid.