Bijna 7 miljoen voor fietsroute Winsum-Groningen

WINSUM - Provinciale Staten hebben ingestemd met de voordracht van Gedeputeerde Staten over de realisatie van de verbeteringsmaatregelen N361, de herinrichting van de dorpen Adorp en Sauwerd en de aanleg van de Fietsroute Plus Groningen-Winsum.

Met dit besluit komt er een krediet van 2,3 miljoen euro beschikbaar voor het project Verbeteringsmaatregelen N361; voor het project Herinrichting Adorp 2,5 miljoen en voor het project Herinrichting Sauwerd 2,5 miljoen. Het grootste bedrag, 6,8 miljoen euro, kan worden besteed aan de realisatie van het project Fietsroute Plus Groningen-Winsum. Alle kredieten komen ten laste van de gereserveerde RSP-middelen, het Regiospecifiek Pakket. Het gaat om geld voor de ontwikkeling van de economie en de bereikbaarheid van het Noorden De budgetten van beheer en onderhoud worden structureel opgehoogd als gevolg van areaaluitbreiding van het fietspad, met een jaarlijks bedrag van 6.867 euro en als gevolg van areaaluitbreiding Adorp en Sauwerd, met een bedrag van 20.690 euro.