Projecten Winsum door cofinanciering van de grond

WINSUM - Het Winsumer college van burgemeester en wethouders heeft onlangs besloten om ruim 20.000 euro bij te dragen aan vier projecten binnen de gemeente.

Deze projecten versterken de leefbaarheid, dragen bij aan een verduurzaming van de voorzieningen en dragen het cultureel erfgoed uit.

Zo is een bijdrage toegekend aan de tentoonstelling het Wierdenmenu van Museum Wierdenland en de aanleg van een dorpstuin in Den Andel. Daarnaast draagt de gemeente bij aan nieuwe veldverlichting en zonnepanelen bij tennisvereniging Onstaborg in Sauwerd en krijgt Dorpshuis Ubbegaheem in Sauwerd een bedrag voor het toekomstbestendig maken van het dorpshuis.

De gemeentelijke bijdragen komen voort uit de succesvolle regeling Cofinancieringen.

Een groot deel van de collectie van het Ezinger museum bestaat uit attributen die werden gebruikt voor het bereiden van voedsel. Rondom dit thema organiseert het museum onder de titel het Wierdenmenu een tentoonstelling over voeding op de wierden. De tentoonstelling loopt van 1 juli tot begin november. Op grond van het uitdragen van het cultureel erfgoed is een bijdrage toegekend van 2.500 euro.

Vereniging Dorpsbelangen Den Andel wil het voormalige sportveld in het dorp een centrumfunctie geven. Het plan is om daar een dorpstuin als groene ontmoetingsplaats te realiseren. Met de sluiting van openbare basisschool De Holm is de behoefte aan ontmoetingsplekken in het dorp toegenomen. Omdat een dorpstuin de leefbaarheid in Den Andel kan versterken, is een bijdrage toegekend van 7.000 euro

De tennisvereniging in Sauwerd wil de verouderde veldverlichting vervangen door energiezuinige veldverlichting (LED). Daarnaast wil men het dak van het clubgebouw voorzien van twintig zonnepanelen. De gemeente draagt 5.190,20 euro bij aan deze duurzaamheidsmaatregelen.

Het dorpshuis in Sauwerd voldoet niet aan de eisen van deze tijd; het moet worden gemoderniseerd, energiezuiniger en bruikbaar zijn voor verschillende doelgroepen. Zo krijgt ook de jeugdsoos weer een plek in het gebouw. De activiteitencommissie komt met initiatieven om nieuwe activiteiten voor wisselende doelgroepen te organiseren. Omdat een vernieuwd dorpshuis ten goede komt van de leefbaarheid in het dorp, ondersteunt de gemeente dit project met een bijdrage van 6.199 euro.

Het gehele jaar door kunnen verzoeken om cofinanciering van projecten worden ingediend. Het gaat dan om projecten die een raakvlak hebben met leefbaarheid, cultureel erfgoed, duurzaamheid of recreatie en toerisme in de gemeente Winsum. De maximale bijdrage van de gemeente bedraagt 35% van de investeringskosten, onder de voorwaarde dat ook andere partijen financieel bijdragen.