GBB wil onafhankelijk kenniscentrum gaswinning

Winsum - De Groninger Bodem Beweging (GBB) wil dat er een onafhankelijk kenniscentrum over gaswinning wordt opgericht.

Vertrouwen in het meten en monitoren onder de regie van de NAM, de exploitant van het gas, is er niet, weet de GBB. ‘Bij de Groningers niet en ook niet in de Tweede Kamer’. De GBB heeft daarom samen met anderen, met (semi-)wetenschappelijke en private kennis op het domein van de ondergrond en het meten en monitoren, een voorstel gedaan aan Hans Alders voor het oprichten van een onafhankelijk kenniscentrum met de naam: Kenniscentrum Bodem, Ondergrond & Mijnbouw. Als er beleid wordt gemaakt op basis van onderzoek in Groningen, dan is daarbij de regie van het onderzoek stevig in handen van een kleine groep: NAM, TNO, KNMI, TCBB, Deltares en Arcadis. Zij formuleren de onderzoeksvragen en analyseren de verzamelde data verkregen op basis van door hen eenzijdig gekozen meetinstrumenten. Daarbij worden andere meetinstrumenten uitgesloten. De motie Onafhankelijk Onderzoeksprogramma van 26 januari 2016 is Kamerbreed aangenomen. De Tweede Kamer is zich er dus ook van bewust, dat onderzoeken met betrekking tot de gaswinning en de gevolgen daarvan momenteel voornamelijk gebaseerd zijn op onderzoeken door of via de belanghebbende partij: de Shell/NAM . En dat onafhankelijkheid een verbeterpunt is. Door een onafhankelijk kenniscentrum zou deze motie daadwerkelijk ingevuld kunnen worden, meent de GBB. ‘Het heeft toegevoegde waarde.’ De GBB heeft de afgelopen week verkennende gesprekken gevoerd met de Nationaal Coördinator Groningen over zo’n onafhankelijk instituut. De GBB noemt de gesprekken met de NCG hoopvol. Het oprichten van een Kenniscentrum Bodem, Ondergrond & Mijnbouw vergt echter geld en daadkracht van de Nationaal Coordinator Groningen. ‘Deze bal ligt nu al een half jaar bij de heer Alders,’ constateert het bestuur van de GBB.