Wierden en Borgen neemt deel Steelande over

BEDUM - Wierden en Borgen neemt een deel van Woningcorporatie Steelande wonen over.

Steelande uit Hoogkerk heeft toestemming gevraagd aan minister Blok (wonen) om de woningcorporatie te splitsen in twee werkgebieden: Hoogezand-Sappemeer en Groningen. Als de minister toestemming geeft worden de beide werkgebieden op 1 januari 2017 samengevoegd met respectievelijk Groninger Huis in Zuidbroek en Wierden en Borgen in Bedum. Door de samenvoeging houdt Steelande wonen op te bestaan. Alle huurders, gemeenten en overige betrokkenen zijn geïnformeerd over de plannen. Steelande wonen heeft ongeveer 3.500 huurwoningen in de gemeenten Groningen en Hoogezand-Sappemeer. In 2014 werd duidelijk dat Steelande wonen door verschillende oorzaken niet zelfstandig kan blijven bestaan. Er zijn een aantal scenario’s ontwikkeld om te onderzoeken hoe de woningcorporatie de dienstverlening aan haar huurders en de volkshuisvestelijke opgave kan waarborgen. Hieruit bleek dat een splitsing en samenvoeging van de woningcorporatie de beste oplossing is. In 2015 is Steelande wonen in gesprek geraakt met Groninger Huis uit Zuidbroek en Wierden en Borgen uit Bedum. Beide woningcorporaties zijn financieel gezond en hebben een solide organisatie. Bovendien grenst hun werkgebied aan het werkgebied van Steelande wonen. Dat heeft uiteindelijk de doorslag gegeven om in januari 2016 een intentieverklaring te ondertekenen voor een verregaande samenwerking. De drie woningcorporaties zijn niet over één nacht ijs gegaan. Er is zorgvuldig onderzoek gedaan naar de financiële kansen en risico’s en de maatschappelijke meerwaarde. Voorop staat dat de huurders geen nadelige gevolgen mogen ondervinden van een splitsing en samenvoeging. Ook is er uitgebreid overleg gevoerd met direct betrokkenen, zoals huurdersorganisaties, ondernemingsraden en gemeentenen landelijk toezichthouders. Vorige week hebben de woningcorporaties een officieel verzoek ingediend bij de minister van Wonen en Rijksdienst. De minister gaat de aanvraag beoordelen en neemt voor 1 januari 2017 een beslissing over de splitsing van Steelande wonen en de samenvoeging van het deel Hoogezand-Sappemeer met Groninger Huis en het deel Groningen met Wierden en Borgen.