Jubileumtentoonstelling Ben Rikken

Klein Wetsinge - Klein- Wetsinge - De jubileumtentoonstelling van Ben Rikken begint 27 augustus in het kerkje van Klein Wetsinge.

Ben wordt dit jaar 65 , de ZJFT ( de Zomer Jazz Fiets Toertocht ) bestaat die dag dertig jaar, doet ook Klein Wetsinge aan en dat is een aanleiding om er over die periode uit elk jaar een landschap  van zijn hand te presenteren. Opgeleid aan de Academie Minerva in Groningen, heeft Ben zich ontwikkeld tot een figuratief schilder , van voornamelijk stillevens en landschappen, en zijn vele reizen naar onder andere Frankrijk en Italië hebben zijn palet verdiept en verrijkt. Die reis met zijn veldezel  begint bij het Reitdiep rond Garnwerd, en gaat via  Frankrijk, Cornwall, Noorwegen ( de Noordkaap ) , Italë en terug naar Groningen. Onderweg heeft hij diverse types landschap ervaren en geschilderd : vaak in kleine series om de verscheidenheid in de diverse stemmingen te bestuderen. Begonnen  bij de oevers van het Reitdiep, is zijn manier van schilderen aanvankelijk nog tamelijk tonaal van opvatting,  het verandert gaandeweg via het modderige laagwater langs de Normandische kust, de stormen die tegen de Bretonse rotskust beuken, de sneeuw en de snerpende kou rond de Noordkaap, en de goud gekleurde hellingen van Umbrië.  Om  te eindigen bij het landschap rond Groningen, nu met een sterk en uitgebalanceerd palet. Zie ook www.benrikken.nl/jubileumtentoonstellingwww.kerkkleinwetsinge.nl en www.zjft.nl/