CDA-afdeling Winsum start seizoen met excursie

Winsum -   Voor de CDA-afdeling Winsum gaat vrijdag 2 september het nieuwe seizoen weer van start. Deze middag gaan leden en sympathisanten op excursie naar de rioolzuiveringsinstallatie van Waterschap Noorderzijlvest in Garmerwolde.

Deze excursie is bedoeld om kennis te nemen van wat er allemaal met ons water gebeurt. Tevens heeft de excursie ook een sociaal doel, namelijk het versterken van de band tussen de leden onderling en met de lokale politici. De CDA-werkcommissie Baflo heeft ook dit jaar weer de voorbereidingen van het programma ter hand genomen. Het vertrek is om 13.15 uur op het Concordiaplein in Baflo. Bij de rioolzuiveringsinstallatie wordt het gezelschap ontvangen en volgt er een presentatie over de werkzaamheden en is er een rondleiding. Aansluitend gaan de CDA-ers naar Ten Post, waar in restaurant “Bij de Molen” een buffet klaarstaat, waarbij er nagepraat kan worden over wat men deze middag heeft gezien en gehoord. Inmiddels hebben zich al een aantal deelnemers aangemeld. Belangstellenden kunnen zich nog tot en met woensdag 24 augustus opgeven bij Johanna Koenes (tel. 0595-422528) of Piet Veldman (tel. 0595-491493).