GBB en natuur- en milieuorganisaties verzetten zich tegen besluit minister Kamp

Loppersum - De Groninger Bodem Beweging, Milieudefensie, Natuur en Milieufederatie Groningen, Waddenvereniging en 688 particuliere ondertekenaars uit het aardbevingsgebied hebben  gezamenlijk een zienswijze ingediend op het concept gasbesluit.

De organisaties dienen bezwaar in omdat ze vinden dat in het besluit de economische belangen voor de veiligheid gaat van de inwoners van Groningen. Als het aan Kamp ligt, mag de NAM de komende vijf jaar jaarlijks 24 miljard kubieke meter gas uit het Groninger veld winnen. Bij bijvoorbeeld  strenge winters mag het plafond worden verhoogd tot maximaal 31,5 miljard kubieke meter.