APB - spooktocht

Bedum - De avond voorafgaande aan het evenement MOOI Bedum, zaterdag 17 september zal er op vrijdagavond 16 september door de dorpsbelangenvereniging Algemeen Plaatselijk Belang Bedum (APB Bedum), een  APB - spooktocht in het Bedumer bos worden gehouden.

APB bestuurslid Janet Hoeksema heeft deze APB - spooktocht voorbereid. Janet : "Diverse groepen gaan vanaf de carpoolplek het bos in om een confrontatie met de elementen aan te gaan. Onder andere met de vreselijke man met de motorkettingzaag, altijd goed voor rechtopstaande nekharen. Natuurlijk komen we weer allerlei verschillende monsters tegen, en hele andere engerds dan 2 jaar geleden en dubbel zo eng. Vond u de clown in de koffer toen al eng? Waakt u nu voor de echte Joker clown. Opgeven voor de tocht kan via email: secretaris@apbbedum.nl De minimumleeftijd is 16 jaar en groepjes mogen uit minimaal 4 en maximaal 6 personen bestaan. Mensen die hartklachten hebben, zwanger zijn of een te hoge bloeddruk wordt afgeraden deze tocht te lopen. EHBO is aanwezig.