Opening Speel­ en Ontmoetingstuin 'De Carrousel'

Bedum -   Speel- en Ontmoetingstuin 'De Carrousel' op het Burchtplein in Bedum zal zaterdag 3 september om 11 uur worden geopend. De activiteiten duren tot 14.00 uur.

De eerste plannen voor het aantrekkelijker maken van het grote grasveld midden in de woonwijk dateren al vanaf begin 2013. Sinds die tijd zijn middels een enquete en meerdere bijeenkomsten wensen van omwonenden in kaart gebracht en plannen ontwikkeld door een werkgroep. Een wens die veel werd uitgesproken was een plek creeëren waar men laagdrempelig met elkaar in contact kan komen. En dan met name om ook de wijkbewoners met een beperking, ouderen en jonge kinderen elkaar te laten ontmoeten. Met behulp van fondsen (waaronder de NAM en woningbouwvereniging Wierden en Borgen), hulp van de gemeente Bedum, Stichting Welzijn Bedum, APB Bedum en vele royale lokale ondernemers is het gelukt om een Speel- en Ontmoetingstuin te maken op het Burchtplein. Bestuurslid Dorien de Haan: “Maar ook zonder de praktische hulp van vele vrijwilligers was het onmogelijk geweest om dit prachtige resultaat te behalen.”