Tijd voor Taal! in Groningse bibliotheken

Winsum - Tijdens de Week van de Alfabetisering ( 5 t/m 11 september) is er extra aandacht voor laaggeletterdheid. 

Eén op de 9 Nederlanders heeft moeite met lezen, schrijven, rekenen en/of omgaan met de compute,  Een treinkaartje kopen via een automaat, veiligheidsinstructies lezen op het werk of een kind voorlezen, is dan erg lastig. Onder het motto Tijd voor Taal! houden instellingen door het hele land activiteiten rond dit thema. Biblionet Groningen ook, Verschillende bibliotheken in de provincie Groningen organiseren activiteiten waarbij stil wordt gestaan bij wat laaggeletterdheid betekent voor mensen. Ze ontwikkelen plannen met partners en hebben ontmoetingen met mensen die het plezier in lezen weer willen ontdekken. Zo wordt er op dinsdag 6 september  in Bibliotheek Veendam een Taallunch gehouden waar verschillende instellingen, waaronder Biblionet Groningen, brainstormen over hoe samen te werken om laaggeletterdheid te voorkomen en terug te dringen. Om er voor te zorgen dat er over een aantal jaren geen nieuwe laaggeletterden van school komen houden de bibliotheken in de provincie Groningen tal van activiteiten met en voor VVE-instellingen, hetprimair en voortgezet onderwijs. Omdat men niet vroeg genoeg kunt beginnen met het stimuleren van lezen en voorlezen is er bijvoorbeeld voor de allerjongsten BoekStart. Dat is een (voor)leesbevorderingsprogramma voor de allerjongsten waarbij bibliotheek, consultatiebureau en gemeenten samenwerken. Lokaal: Medewerkers van de Bibliotheek van Leens en Winsum gaan voorlezen op het consultatiebureau. Alle peuters zijn welkom om te luisteren naar een  avontuur van Woezel en Pip. Dinsdag 6 september Consultatiebureau Ulrum Haarweg 1,van 10.00-11.00 uur  en Donderdag 8 september Consultatiebureau Winsum de Meeden 3, van 10.00-11.00 uur  Met de bon, die uitgereikt wordt op het consultatiebureau, kunnen ouders hun kind lid maken van de Bibliotheek en ontvangen daarbij een Woezel en Pip boekje. Meer informatie op www.weekvandealfabterisering.nl of www.biblionetgroningen.nl