Tijdelijke school Bedum vrijdag geopend

Bedum -  De tijdelijke school aan Ter Laan 8 in Bedum is vrijdag 2 september  officieel geopend.

De openingshandeling werd verricht door Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders. Hij kreeg daarbij assistentie van twee kinderen uit de onderbouw van de scholen die er als eerste intrek in nemen. Na afloop van de officiële opening konden de vele geïnteresseerden  de school bezichtigen. De school blijft ongeveer drie jaar in gebruik. De Bedumer basisscholen worden in die periode aardbevingsbestendiger gemaakt. De eerste scholen die worden aangepakt zijn GBS ‘De Horizon’ en de RK ‘St. Walfridusschool’. Die zijn sinds deze week gehuisvest in het tijdelijke gebouw. ‘De Horizon’ en de ‘St. Walfridusschool’ maken het schooljaar 2016/2017 gebruik van het onderkomen. Daarna wordt CBS ‘De Regenboog’ er in gehuisvest. Met de versterking en gedeeltelijke nieuwbouw van die school is ook ongeveer een jaar gemoeid. Of de openbare ‘Togtemaarschool’ gebruik gaat makenvan de tijdelijke huisvesting is nog niet bekend. De twee basisscholen in Zuidwolde zijn gefuseerd. De fusieschool ‘’t Groenland’ krijgt nieuwe huisvesting op de plek waar OBS ‘Venhuisschool’ staat. De school heeft tijdelijk onderdak in het gebouw van de voormalige CBS ‘De Akker’. Dat gebouw is uitgebreid met tijdelijke units. De nieuwe school in Zuidwolde moet over anderhalf jaar klaar zijn. Alle scholen in Bedum zijn over drie jaar aardbevingsbestendig. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de gebouwen toekomstbestendig en duurzaam te maken. Bedum loopt in de aardbevingsregio voorop met de scholenaanpak. Het scholenprogramma in Bedum kost rond de 11 miljoen euro. Ongeveer driekwart van dat bedrag wordt opgebracht door de NAM, de NCG, ministeries en de schoolbesturen. De gemeente Bedum draagt drie miljoen euro bij.