Bedum blinkt uit in ‘schoon’

Bedum - Bedum is en blijft een schone gemeente. Onderzoeksbureau Royal Haskoning/DHV concludeert dat in een rapport, de ‘Schoonmonitor 2016’.

Op het onderhoudsniveau van de openbare ruimte wordt ‘hoog’ tot ‘zeer hoog’ gescoord. De resultaten zijn vergelijkbaar met die van vorig jaar. De onderzoekers zijn in juni van dit jaar op 66 locaties in Bedum, Onderdendam en Zuidwolde op zoek gegaan naar de aanwezigheid van zwerfafval, hondenpoep en onkruid. Daarbij zijn onder meer winkelstraten en de omgeving van horecagelegenheden en supermarkten aangedaan. Verder is onderzoek gedaan op zogenaamde hotspots: scholen, bushaltes, hangplekken voor de jeugd en de omgeving van het station in Bedum. Ook bossen en parken zijn beoordeeld. Op vrijwel alle locaties bleek zich niet of nauwelijks zwerfvuil te bevinden. Op een schaal van 1 tot 5 (zeer schoon) wordt een 4,2 of hoger gescoord. Het bedrijventerrein in Bedum, de hoofdfietsroutes en de doorgaande wegen in de gemeente worden eveneens als schoon beoordeeld. De fietsenstalling bij het station in Bedum liet in voorgaande jaren enige vervuiling zien. Deze stalling is nu, stellen de onderzoekers, ‘opvallend schoon’. In het verleden werd in het centrum van Bedum wel meer zwerfafval aangetroffen dan elders. Het ging met name om de parkeerplaats achter de Grotestraat en de omgeving van de supermarkt daar. De onderzoekers stellen nu vast dat de parkeerplaats er schoon bij ligt. De parkeergelegenheid werd vorig jaar opnieuw ingericht en is nu makkelijker schoon te maken. Het beeld in de woonwijken is nagenoeg vergelijkbaar met dat van vorige jaren. Speelvoorzieningen liggen er verzorgd bij en afvalbakken zijn niet vol. Onkruid is over het algemeen niet of beperkt aanwezig. Op moeilijk bereikbare plekken is het echter wel te vinden. Dit draagt her en der bij aan een enigszins onverzorgd beeld. Sinds dit jaar is het gebruik van chemische middelen in de onkruidbestrijding verboden. Sinds het verbod verwijdert de gemeente het onkruid door te borstelen of te stomen. De machines die daarvoor worden gebruikt, zijn niet overal inzetbaar. Rond het populaire Arjen Robben voetbalveldje aan de Waldadrift in Bedum is sprake van wat vervuiling door peuken en zwerfafval. De gemeente koestert het hoge niveau. Bedum laat sinds 2009 jaarlijks onderzoek doen. De resultaten over 2016 wijken amper af van die van voorgaande jaren. Milieuwethouder Jan-Willem van de Kolk is ingenomen met de resultaten. “Het rapport toont aan dat Bedum de zaken goed voor elkaar heeft. Een schone openbare ruimte is belangrijk voor het woon- en leefgenot. Het gaat vaak hand in hand met het gevoel van veiligheid en leefbaarheid. Niet alleen door de vele voorzieningen maar ook door het onderhoudsniveau is Bedum een uitstekende woongemeente. Ondanks de grote bezuinigingen houden we daarom vast aan onze doelstelling: onze inwoners eenaantrekkelijke, opgeruimde woon- en leefomgeving bieden.”