Nieuwe woonwijk Munster in Winsum gasloos

Winsum -  Wonen zonder gasaansluiting in een waterrijke en groene omgeving, dat kan straks aan de oostzijde van Winsum in de wijk Munster.

De nieuwe wijk, die plaats biedt aan 150 woningen, wordt duurzaam ontwikkeld. Een collectief warmtenet, waarbij de woningen individuele vrijheid houden om te kunnen na-verwarmen, fungeert als duurzame energiebron. Inzet is om energiezuinige, op termijn energieneutrale, woningen te bouwen. Er wordt daarbij ook gekeken naar een duurzame manier voor het gezamenlijk opwekken en opslaan van energie. Voor het warmtenet wordt nog een vorm van warmteopslag en –bron gekozen die het beste past in de wijk. Onderzocht wordt of er nog meer duurzame maatregelen in de wijk kunnen komen, zoals zonnepanelen, windmolentjes en hergebruik van water. Er wordt bekeken of daar al tijdens de bouw subsidies voor beschikbaar zijn. De gemeente heeft aan de erfgoedcommissie van de gemeente Winsum gevraagd om een naam voor de wijk te bedenken met een historische achtergrond. De commissie stelde de naam ‘Munster’ voor, die verwijst naar de Munsterweg die midden door het plangebied loopt. De Munsterweg stamt uit de 9e of 10e eeuw en is één van de oudste wegen van Winsum. De naam ‘Munsterweg’, en ook ‘Munster’, verschijnen regelmatig al in 16e eeuwse bronnen. ‘Munster’ komt waarschijnlijk van het middeleeuwse latijnse ‘monasterium’, dat klooster betekent. De landerijen aan de oostzijde van Winsum hoorden vanaf de 9e eeuw bij de abdij van Werden aan de Roer. Aan de latere Ripperdaheerd stond een voorwerk van deze abdij, van waaruit de landerijen werden beheerd. In de duurzame, waterrijke en groene wijk Munster komen uiteindelijk 150 woningen, gerealiseerd in drie fasen van telkens 50 woningen. In de wijk komt veel natuurlijk groen, waarbij extra aandacht is voor een geleidelijke overgang tussen tuinen en openbare ruimte. Kavels krijgen een gemiddelde prijs van 150 euro per vierkante meter, exclusief BTW. De meeste woningen in de wijk komen te liggen aan vaarwater dat in verbinding staat met het Winsumerdiep. Grenzend aan de wijk komt een parkachtig recreatiegebied, het Munsterveld, dat samen met inwoners is ontwikkeld. De eerste fase van Munster komt in 2017 op de markt.