Geen AZC in Winsum en De Marne

Winsum -  De plannen voor een asielzoekerscentrum (AZC) in Winsum gaan niet door. Er zijn in Nederland voorlopig geen nieuwe opvangplekken meer nodig, bovenop de bestaande capaciteit en de plekken die momenteel worden gerealiseerd.

Ook de gemeente De Marne staakt het onderzoek naar een mogelije locatie in Leens. "Het COA heeft laten weten dat er op dit moment voldoende opvangplekken zijn voor de verwachte instroom in 2016 en 2017," zegt wethouder Marc Verschuren van Winsum. "Dat betekent dat er in Winsum nu geen AZC komt. Mocht de situatie in de toekomst veranderen, want er is natuurlijk nog steeds veel onrust in en buiten Europa, dan zijn we bereid opnieuw onze medewerking te verlenen." De maatregelen van het kabinet, afspraken in Europees verband en maatregelen van andere landen, gericht op beheersing van de asielinstroom, hebben hun vruchten afgeworpen. De asielinstroom is substantieel gedaald ten opzichte van 2015 en het COA verwacht niet dat de instroom binnenkort alweer zal stijgen. Tegelijkertijd kent de ontwikkeling van de asielinstroom in de toekomst substantiële onzekerheden. Het is niet uit te sluiten dat er na 2017 toch weer meer opvangplekken nodig zijn. Verschuren: ‘De regionale regietafels gaan nog in overleg om te kijken welke reeds vastgestelde plannen eventueel achter de hand moeten worden gehouden, voor het geval er na 2017 weer acute opvangplaatsen nodig zijn. Dit is in Winsum niet aan de orde, aangezien we nog in overleg waren met het COA en de plannen nog niet waren vastgesteld. Het COA zal met een nieuw verzoek moeten komen, mochten er na 2017 meer plaatsen nodig zijn dan verwacht.