Mythische eilanden Groninger waddengebied

Warffum -  De Stichting Verdronken Geschiedenis en de Historische Kring Noordelijk Hunsingo houden dinsdag 4 oktober om 20.00 uur in Openluchtmuseum Het Hoogeland een verhalenavond over mythische eilanden in het Groninger Waddengebied.

Conservator dr. Egge Knol van het Groninger Museum en de historici dr. Albert Buursma en dr. Hidde Feenstra zullen vertellen over verdwenen eilanden als Munnike-Langenoog, Bosch en Heffezand. Stichting Verdronken Geschiedenis voert in de periode 2016-2017 een project uit onder de naam ‘Verhalen van de Eems-Dollardkust’. Het doel is het verzamelen, presenteren , vastleggen en beschikbaar stellen van verhalen over dit kustgebied. Het publiek kan op 4 oktober ook informatie inbrengen. Mocht iemand op de avond een verhaal – of verhalen - willen vertellen (en dat kan ook via een interview) dan kan men dit van te voren melden via verhaleneemsdollardkust@gmail.com. De verhalen mogen zeer uiteenlopend zijn: van landbouw en visserij tot archeologische vondsten of milieuproblematiek en van bijzondere personen of scheepvaart tot smokkelarij of inpolderingen. De verhalen zullen later worden bewerkt en geplaatst op websites (de Verhalen van Groningen) en een gedeelte wordt geselecteerd en bewerkt voor een boek. Voor meer informatie over de Stichting Verdronken Geschiedenis zie www.verdronkengeschiedenis.nl. De toegang is gratis, inclusief koffie of thee.