Stokbroodbank voor speeltuin Bedum

Bedum - Bakkerij Hoekstra heeft zaterdag een bijna drie meter lange stokbrood van ruim 150 kilo geschonken aan Speel en ontmoetingstuin de Carrousel.

  De wens van de wijkbewoners was om een plek te creëren waar men laagdrempelig met elkaar in contact kon komen. Zowel ouderen, jonge kinderen en mensen met een beperking kunnen elkaar hier nu ontmoeten. Aan het Bedumer bedrijfsleven was gevraagd of zij ook wilden bijdragen aan dit prachtige project. Bakkerij Hoekstra bedacht deze unieke bank. Geëscorteerd door het bakkers dweilorkest werd de stokbroodbank zaterdag overgedragen aan de stichting.