Resultaten wadonderzoek op symposium Oosteinde

Oosteinde - In het Nijkerkje in Oosteinde worden zaterdag 15 oktober de resultaten van de twaalf onderzoekstochten naar de geschiedenis van het Waddengebied gepresenteerd.

De onderzoeken resulteerden in een aantal opmerkelijke bevindingen. Zo zijn er goede aanwijzingen dat de Groningse eilanden Rottumerplaat en Rottumeroog verankerd zijn op een harde kern (pleistocene laag). Ook is het waarschijnlijk dat een zandrug, die tot de kleine ijstijd (13e eeuw) vóór de Groningse kust lag, het land beschermde. Vanaf die eeuw trad een weersverslechtering in omdat de zonneactiviteit afnam. Bovendien was ook menselijk ingrijpen als de veenontginning bepalend voor de vorming van het Groninger landschap. De aanleg van dijken was dus vooral defensief. De onderzoekstochten die onder de noemer ‘Wad een workshop’ werden georganiseerd, hadden tot doel bewoners en andere belangstellenden uit te dagen om aan de hand van workshops op het land, de kwelders en het wad, onderzoek te doen naar het Groningse Waddengebied. Er waren verschillende onderzoeksvragen: • Waar heeft het eiland Heffezand gelegen? Dit eiland, dat ergens op het huidige wad boven Pieterburen lag, was nog bewoond tot de 16e eeuw. • Waar stroomde de Oer-Eems? Wanneer is deze rivier dichtgeslibd en welke gevolgen heeft dit voor de regio gehad? • Waarom werden er buitendijks plaatsen als Groot Zeewijk en Dijksterhuis gesticht en hoe konden die zich hier handhaven? • Waar lag het eiland waar de Eenrummers en de Uithuizenaren in de tijd van abt Emo (12e eeuw) 35 jaar lang om gevochten hebben? • Wanneer is de Lauwerszee ontstaan en is het veenlandschap hier verdronken. • Heeft het grote eiland Moenkenlangenoe ooit gelegen waar nu Rottumerplaat ligt? • Wanneer is het dorp op de punt van Reide voorgoed verdwenen. • Zijn de grenzen van de huidige gemeente Winsum nog steeds dezelfde als in de Romeinse tijd? De grensriviertjes zijn nog in het landschap herkenbaar. • Lag het Groninger eiland Bosch op de huidige oostkant van Schiermonnikoog? Drie wetenschappers gaan op zoek naar een verdwenen landschap. Hans van der Plicht, Koos de Vries en Albert Buursma zullen in hun lezingen op een toegankelijke manier ingaan op de ontwikkeling van het kustgebied van Noord-Groningen. Naast de lezingen van wetenschappers kunnen deelnemers genieten van de documentaire Sporen in de oude klei, die op deze dag zijn première beleeft. ’s Middags kunnen de deelnemers meedoen met een grondboring onder leiding van Koos de Vries. Voorzitter van het symposium is Mathijs Deen, bekend van zijn boek over de Wadden. Een ieder die geïnteresseerd is in de geschiedenis van het Waddengebied kan zich aanmelden voor dit interessante symposium via: info@erfgoedpartners.nl. Het symposium wordt georganiseerd door Erfgoedpartners in nauwe samenwerking met wetenschappers van de Stichting Verdronken Geschiedenis, Staatsbosbeheer, Het Groninger Landschap en Landschapsbeheer Groningen. Wad een Workshop was financieel mogelijk door bijdragen van de provincie Groningen, de gemeente Eemsmond, het Loket Levende Dorpen en De Verhalen van Groningen.