Dementie en de rol van de huisartsenpraktijk

BEDUM - Als er een vermoeden van dementie ontstaat, is het verstandig om naar de huisarts te gaan. Maar wat is dan de rol van de huisarts en praktijkverpleegkundige wanneer er sprake lijkt van dementie?

Met welke vragen kunnen mensen bij hen terecht? Welke vervolgstappen kunnen ondernomen worden? Hoe verkrijgen huisarts, praktijkverpleegkundige en betrokkenen een duidelijk beeld van wat er aan de hand is? In het Alzheimercafé van maandag 10 oktober om  19.30 uur worden deze en andere vragen besproken met de heer R. Plaggemars en mevr. G.C. Westen, huisartsen en mevr. A. Enschedé, praktijk-verpleegkundige, allen werkzaam in huisartsenpraktijk de Vrije Gang IN Bedum. Zij zullen elk vanuit hun eigen invalshoek de gang van zaken toelichten. Uiteraard is er gelegenheid ervaringen te delen en vragen te stellen. De bijeenkomst is in Alegunda Ilberi, prof. Boermastraat 2 in Bedum.