GroenLinks Winsum constateert dat subsidie Voedselbank nog niet geregeld is

Winsum - Groenlinks Winsum heeft tijdens eeen bezoek aan de Voedselbank in Winsum geconstateerd dat de subside voor 2106 nog niet geregeld is.

Wethouder Marc Schurink, de fractieleden, de steunfractie en het bestuur van Groenlinks Winsum werden ontvangen door het bestuur, de coördinatoren en de medewerkers van de cliëntenadministratie van de Voedselbank. De Voedselbank in Winsum werkt voor een groot gebied: de Marne, Eemsmond, Winsum, Bedum en Loppersum. Inwoners van deze gemeenten kunnen hier terecht voor een voedselpakket als ze een minimaal inkomen hebben. Hulpverleners melden cliënten aan. De hulpverleners onderzoeken elke aanmelding op besteedbaar inkomen volgens de normen van de Voedselbank. Het doel van de Voedselbank is tijdelijke noodhulp geven aan mensen met een minimaal inkomen, voedsel verspilling tegen te gaan en bewustwording van het armoedevraagstuk bij o.a. beleidsmakers. De Voedselbank heeft momenteel 163 cliënten/ gezinnen die gebruik maken van hun diensten. Cliënten kunnen 1 keer per maand een pakket ophalen. Binnenkort wordt dit 1 keer per 14 dagen. De Voedselbank krijgt heel veel steun vanuit de bevolking van de gemeenten en van de gemeenten. Leveranciers brengen voedsel dat nog goed is en dat over is. De Voedselbank haalt zelf ook op bij verschillende leveranciers. Inwoners dragen financieel bij of door middel van inbreng voedsel. Gemeenten betalen de huur van het pand aan de Lombok waar de Voedselbank nu 1 jaar in zit. Een praktisch, groot pand met koelcellen, veel ruimte voor opslag en distributie. Er zijn 65 vrijwilligers. De Voedselbank zoekt nog vrijwilligers om gastdame te worden en een junior bestuurslid. Enkele vraagstukken dienden zich aan tijdens het werkbezoek. Het dringendst was dat de subsidie voor 2016 nog niet geregeld is door de gemeente ondanks mondelinge toezegging. Het bestuur moet binnenkort voor 2017 het huurcontract kunnen verlengen. Dan moet er een beschikking zijn. Verder kwam naar voren dat de reiskosten voor cliënten als ze van ver komen, hoog zijn. Het werkgebied is uitgestrekt. Ook probeert de Voedselbank te stimuleren dat mensen uit de doelgroep mee helpen. Een idee was dat sociale zaken misschien participatiebanen kan opzetten, zodat mensen uit de doelgroep zelf mee kunnen werken voor de Voedselbank. Aan het einde van het werkbezoek doneerde de fractieleidster Irma Scheepstra €150,- als bijdrage voor de Voedselbank.