Oud-burgemeesters openen 180 jaar Hammingh

Garnwerd - De expositie 'Garnwerd in Beeld' in Café Hamminghs Doorrit, ter gelegenheid van het 180-jarig bestaan, is zaterdag op bijzonder passende wijze geopend.

Mede-uitbater Margriet van der Spek gebruikte de Doorrit voor een echte doorrit. Met een koets, getrokken door het fjordenpaard Hiddie (een 'nazaat' van Egbert Hamminghs paard) reed ze samen met vijf oud-burgemeesters van het dorp van west naar oost door de ruimte. Sonja Hofstee, voorzitter van de 30 jaar bstaande Dorpsvereniging sprak daarna gevoelvolle woorden. Ze zag Café Hammingh als de totempaal van het dorp. Hammingh is de ontmoetingsplaats, waar plannen worden gemaakt voor het dorp, waar soms ruzie wordt gemaakt maar waar het ook altijd weer goed wordt gemaakt. Ze zei gek te zijn op het dorp, waar mensen wonen, die de zaken samen doen, waar het gaat om mensen met passie, talenten en kwaliteiten. Alle oud-burgemeesters van het dorp waren uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de happening. Helaas zijn twee ervan inmiddels overleden: tante Griet van Dijk en onlangs Jacques Dorrepaal. Wel waren van de partij: Ad Nooren (de eerste burgemeester), Jaap Terpstra (inmiddels de oudste inwoner van het dorp), Lambertus Postma, Dick Kleiwerd, Christine Strijker, Erwin de Groot, Pieter van Dijk en Peter Nooren (de huidige burgemeester). De oud-burgemeesters hadden nog een aangename taak. Ze werden verzocht ontbrekende foto's in te voegen in de series. Daarna opende Peter Nooren de expositie officieel met een champagnetoast. Onder de vele belangstellenden, die van heinde en verre waren gekomen, bevond zich de Winsumse burgemeester Rinus Michels. Commissaris van de Koning René Paas, die zijn komst had aangekondigd, moest in verband met een rouwplechtigheid, helaas verstek laten gaan. In Café Hamminghs Doorrit was er in de eerste plaats een foto-tentoonstelling ingericht. Deze was samengesteld door Pieter van Dijk en Robbert Vermeulen. Op panelen ging het daarbij om acht onderwerpen. Daarnaast was er een nostalgisch filmzaaltje ingericht, waar vijf nostalgische, ontroerende, interessante en geestige films waren te zien. Als onderwerpen hadden ze het schoolfeest uit 1973, een interview met Egbert Hammingh sr., 'De Onderste Steen' een interview met Egbert en Jelda Hammingh en Pieter van Dijk en een tweetal diapresentaties, samengesteld door Fokko Leutscher. In een aantal vitrines (te leen gekregen van het Wierdenlandmuseum te Ezinge), stonden voorwerpen, die in de loop der tijd in het Café waren gebruikt zoals maatjes, kalken pijpen, een bel om de aandacht te trekken, koperwerk, wafelijzers en meer. Verder was duidelijk dat Café Hammingh, die voordat er een brug was aangelegd, niet alleen het veerrecht had gehad ook lange tijd scheepssloperij was geweest en zelfs Bondscafé van de ANWB. Heel bijzonder was verder een presentatie van foto's op een computer. Na het verschijnen van de plattegrond van het dorp, konden belangstellende met de muis een pand aanklikken. Daarop verscheen per woning een serie foto's van het betreffende huis met de bewoners. Hiervoor was gebuikt gemaakt van fotoseries, die vanaf 1985 met regelmaat zijn gemaakt. Fokko Leutscher stelde deze presentatie samen. In de Doorrit was verder een 'Kiekhoeske' ingericht waar (oud) bewoners verhalen kwijt konden, die werden vastgelegd door SIB TV. Het enthousiasme over en de waardering voor de expositie waren groot. Velen meldden dat ze weer terug zouden komen, omdat alles bekijken tijdens een middag onmogelijk was. Daarvoor hebben ze nog alle gelegenheid. De expositie is namelijk gedurende de weekeinden in oktober en november gratis te bezoeken van 11.00 tot 17.00 uur.