Meepraatavond over herindeling en dorpsvisies Ten Boer

TEN BOER - De gemeente Ten Boer houdt op dinsdag 8 november een meepraatavond over de herindeling van 19.45 tot 22.00 uur in het Buurhoes in Ten Boer.

Het eerste deel van de avond staat het herindelingsontwerp centraal. Op het tweede deel van de avond komen de dorpsvisies aan bod en krijgt elk dorp de gelegenheid de belangrijkste punten uit zijn dorpsvisie toe te lichten. In het herindelingsontwerp voor de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer staan een onderbouwing van de noodzaak en de meerwaarde van de herindeling en een beschrijving van de nieuwe gemeente, zoals de uitgangspunten, ambities, kenmerken en financiële aspecten. Het herindelingsontwerp ligt tot 16 november ter inzage op de gemeentehuizen en is in te zien via www.herindelingghtb.nl. Op deze site is ook meer informatie te vinden over de herindeling.