Wierden en Borgen scoort goed bij visitatie

BEDUM - Woningcorporatie Wierden en Borgen scoort goed tijdens een visitatie naar de prestaties van de woningcorporatie tussen 2011 en 2015.

Een onafhankelijke commissie heeft daarbij onder meer de mening gevraagd van zes gemeenten, drie huurdersorganisaties, verschillende zorgpartijen en de ondernemingsraad. De woningcorporatie krijgt van haar belanghebbenden een 7,1 op de geleverde prestaties. Een mooi cijfer waar de woningcorporatie erg trots op is: in het bijzonder omdat de landelijke normering is aangepast en de beoordeling daardoor strenger is geworden. De visitatie is uitgevoerd door onderzoeksbureau Raeflex. De visitatiecommissie oordeelt dat Wierden en Borgen een pragmatische corporatie is. ‘Ze doen wat nodig is en doen dat consistent. De aanpak is gedegen en de corporatie wordt als een waardevolle, betrouwbare partner gezien door de belanghouders. Ook de houding van Wierden en Borgen is in de afgelopen jaren opener geworden, een ontwikkeling die in de komende jaren verder doorgezet moet worden.’ Het visitatierapport benoemt ook verbeterpunten. Zo adviseert de commissie om de opgaven voor de langere termijn beter in kaart te brengen en vooral door te gaan met de ontwikkelingen die reeds in gang zijn gezet. Wierden en Borgen heeft de eerste suggesties van de visitatiecommissie al overgenomen. Zo is er een nieuw ondernemingsplan ontwikkeld: ‘Samen betekenen we meer’. Daarbij is nadrukkelijk de mening van de belanghebbenden gevraagd. Ook bij andere beleidsmatige ontwikkelingen gaan ze nog meer hun maatschappelijke gesprekspartners betrekken. Het volledige visitatierapport is te lezen op de website van Wierden en Borgen: www.wierdenenborgen.nl/visitatie