Pilot nieuwe pupillenwedstrijden bij NEC Delfzijl

DELFZIJL - Bij NEC Delfzijl is zaterdag 30 oktober een pilot van de nieuwe pupillenwedstrijden. Vanaf 13.00 uur spelen NEC, FC Groningen, VV Winsum, Be Quick 1887 en HFC’15 6 tegen 6.

Het gaat om de leeftijdscategorie tot 8 jaar. Er gaat een grote verandering plaatsvinden in de opzet van het pupillenvoetbal. De wedstrijdvormen die sinds de jaren 70 worden gebruikt ondergaan een enorme wijziging. De KNVB heeft op basis van breed wetenschappelijk onderzoek in binnen- en buitenland en in het betaalde en amateurvoetbal, geconstateerd dat de huidige spelvormen niet goed aansluiten bij de mogelijkheden en de beleving van jonge voetballers. De eerste wijziging is dit seizoen reeds ingevoerd, de competities indelen per geboortejaar in plaats van per leeftijdscategorie. Tijdens het onderzoek is vanaf het seizoen 2014-2015 geëxperimenteerd met andere spelvormen bij spelers van 6 tot en met 12 jaar. Mede op basis hiervan is besloten met ingang van het seizoen 2017-2018 het pupillenvoetbal anders vorm te geven. Vanzelfsprekend vereist dit aanpassingen in de organisatie van het jeugdvoetbal. Bij de KNVB, maar natuurlijk ook voor de organisatie van een vereniging. Daarom zijn er vanaf 19 september tot en met 14 oktober door heel Nederland 80 bijeenkomsten gehouden waarin is toegelicht welke veranderingen er ophanden zijn. Namens NEC Delfzijl zijn een aantal leden van het jeugdbestuur en hoofdbestuur naar de bijeenkomst van 5 oktober geweest. Veel is nog niet duidelijk, zoals spelregels, ondersteuning van de bond, financiering extra materialen. Uiterlijk in januari worden de definitieve keuzes omtrent de invoering bekend gemaakt, maar één ding is wel duidelijk, over veel zaken kan /mag worden gediscussieerd maar de nieuwe wedstrijdvormen staan vast. Het voorstel van de KNVB is om pilots binnen de club of samen met andere clubs te starten en te ervaren wat deze veranderingen inhouden. De eerste pilot zal plaatsvinden op zondag 30 oktober tijdens een toernooi voor de JO8 (huidige JO9-3).Daar zal de nieuwe wedstrijdvorm 6 tegen 6 (5 veldspelers + keeper) gespeeld worden. Er zullen nieuwe spelregels gehanteerd worden en de rol van de coach / ouders wordt ook aangepast. In de maand november zullen er nog meer pilots gaan plaatsvinden voor diverse leeftijdsgroepen (JO8 t/m JO12).