Inwoners Bedum en Noordwolde mogen kijk op wonen delen

BEDUM - Inwoners van Noordwolde en Bedum worden uitgenodigd hun kijk op wonen te delen.

Bedumers zijn daarvoor welkom op maandag 7 november om 19.30 uur in het Trefcentrum. Inwoners van Noordwolde kunnen op dinsdag 15 november om 19.30 uur terecht in dorpshuis de Woldstee. De gemeente Bedum werkt samen met corporatie Wierden en Borgen en de huurderorganisatie aan een woonvisie voor de dorpen in de gemeente Bedum. De woonvisie geeft richting aan bijvoorbeeld de woningbouwplannen, de sociale huursector, wonen met zorg en een goede woonomgeving. Inwoners van Zuidwolde en Onderdendam hebben eerder invulling gegeven aan hun kijk op wonen met de dorpsvisies die zijn opgesteld. De inwoners van Bedum en Noordwolde kunnen hun ideeën er nu over uitspreken. Wat is volgens u nodig om het wonen in de gemeente Bedum aantrekkelijk te houden? Daar draait het om. Het gaat daarbij om het bouwen of verbeteren van woningen. Maar natuurlijk ook om de mensen: hoe zorgen we er samen voor dat we op een prettige manier kunnen blijven wonen in eigen huis of dorp? Hoe kijkt u naar de toekomst van het wonen in de gemeente Bedum, of in uw dorp? Wat moet er gebeuren en wie kan daar bij helpen? Voor meer informatie kan men contact opnemen met Christine Groenewolt, gemeente Bedum, tel.: 050-301 82 273.