Lezing Dirk Mulder in synagoge Winsum

WINSUM - In de Sjoellezing van Stichting Een Joodse Erfenis staat zondag 13 november van 15 tot 17 uur de wijze van het naoorlogse herdenken en gedenken centraal. Aan dit thema wordt dit jaar speciale aandacht geschonken, omdat 25 jaar geleden de voorloper van de stichting, de ‘Werkgroep Een Joodse Erfenis in Winsum’ is opgericht (aug. 1991). Spreker is drs. Dirk Mulder, directeur van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork en inmiddels al dertig jaar betrokken bij het centrum. Tijdens de lezing zal hij ondermeer spreken over de veranderingen in de cultuur van herdenken en gedenken, zoals die tot uitdrukking zijn gekomen in het verhaal dat men met het Herinneringscentrum en het kampterrein heeft willen vertellen vanaf het begin tot nu.

Hoe ziet hij de toekomst en hoe betrek je hierbij generaties, die steeds minder directe voeling hebben met de periode van de bezetting en de shoah. Reserveren kan via: info@sjoelplein.nl.