Verkeersveiligheid Winsum stap verder

WINSUM - Provincie Groningen en gemeente Winsum sluiten een bestuursovereenkomst waarmee de vernieuwde N361 en de Fietsroute Plus tussen Groningen en Winsum een stuk dichterbij komen.

Ook de kortere verbinding voor autoverkeer aan de noordkant van Winsum en het veiliger maken van de spoorwegovergangen in de hele gemeente, vallen binnen de overeenkomst. Op vrijdag 11 november ondertekenen gedeputeerde Fleur Gräper-Van Koolwijk en wethouder Bert Westerink de overeenkomst. De provincie en de gemeente Winsum werken samen aan de vier projecten die zorgen voor betere veiligheid op de weg en bij het spoor, en betere bereikbaarheid en doorstroming in de gemeente Winsum. Met deze bestuursovereenkomst zijn er afspraken gemaakt over kosten, rollen en verantwoordelijkheden van beide partijen. Volgende stap is de planvorming, waarin onder meer nieuwe bestemmingsplannen en grondaankoop aan de orde komen. Inwoners denken mee over de plannen. Daarnaast worden mensen op de hoogte gehouden van werkzaamheden en mogelijke overlast die dat tijdelijk met zich meebrengt. Verwacht wordt dat de vier projecten in 2019 gereed zijn.