Naam De Tirrel of Munstercirkel voor uniek project in Winsum

WINSUM - Hoe gaat de nieuwe plek van o tot 110 in Winsum heten? De Tirrel of Munstercirkel?

Liefst 72 enthousiaste inwoners deden onlangs mee aan de prijsvraag voor de naam van het nieuwe terrein van 0 tot 110 in Winsum: dé plek waar onderwijs, zorg, sport en vrije tijd onder één dak komen. Een deskundige jury heeft uit alle inzendingen twee namen gekozen: De Tirrel en Munstercirkel. Het laatste woord is aan de Winsumers. Zij kunnen tot en met 22 november stemmen op hun favoriet. Van 28 oktober tot en met 8 november kon iedereen uit Winsum een naam insturen voor het unieke project, dat op het terrein van De Twaalf Hoven in Winsum wordt gerealiseerd. Veel Winsumers, jong en oud, hebben gehoor gegeven aan deze oproep, dit naar volle tevredenheid van de betrokken partijen De Twaalf Hoven, de twee schoolbesturen en de gemeente Winsum. Er kwamen hele creatieve inzendingen binnen, Groningse namen en verwijzingen naar het gebied. Een jury heeft De Tirrel en Munstercirkel gekozen als de twee laatste kanshebbers. Tirrel is een Gronings woord. Het betekent ‘slim levende’, oftewel erg levendig. Deze betekenis past bij de visie en filosofie achter het project; De Tirrel als levendige plek in de wijk en gebouw waar iedereen altijd terecht kan. Kinderen houden ouderen actief, ouderen houden kinderen betrokken. De jury heeft deze naam laten natrekken bij de streektaalfunctionaris en Het Huis van de Groninger Cultuur.Ook zij deelden de mening dat dit een mooie naam is voor het toekomstige gebouw. Deze naam is ingestuurd door Itie Nijhoff uit Winsum. Munster is geen onbekende naam in Winsum. Het heeft historische waarde voor Winsum. De namen 'Munsterweg', en 'Munster', verschijnen al in 16e -eeuwse bronnen. Munster komt waarschijnlijk van het middeleeuwse Latijnse 'monasterium', dat klooster betekent. Munster is de naam van de nieuwe wijk en het natuurgebied om het gebouw heen. De jury vond dit vanwege de historische waarde een mooie naam voor het nieuw te realiseren gebouw. Er waren meerdere inzendingen met Munster in de naam. Het woord cirkel is gekozen als synoniem voor van jong tot oud, de levenscirkel. De jury vond dat Munstercirkel daarmee het meeste recht doet aan de filosofie van het project en wat er wordt gerealiseerd: een cirkel van leven, veiligheid en geborgenheid. Deze naam is ingestuurd door Alice Zuidema uit Winsum. Stemronde Stemmen kan via: www.winsum.nl bij ‘het laatste nieuws’.