Nieuwe afspraken zeven gemeentes over huishoudelijke ondersteuning

DELFZIJL - De gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond, Delfzijl, Appingedam en Loppersum (BMWEDAL) gaan duidelijkere afspraken maken met inwoners die huishoudelijke ondersteuning in natura krijgen.

Nu is het nog zo dat deze groep inwoners van de gemeenten te horen krijgt dat zij een 'schoon en leefbaar huis' krijgen. Waarna de aanbieders van huishoudelijke ondersteuning dit verder met de betreffende inwoners invullen. De aanduiding 'schoon en leefbaar huis' is te vaag blijkt uit een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Met ingang van 2017 gaan de gemeenten daarom duidelijkere afspraken maken. Het gaat dan over welke taken de betreffende inwoners zelf kunnen doen of regelen, welke taken de aanbieders van huishoudelijke ondersteuning uitvoeren, hoe vaak zij dat doen en in hoeveel tijd. Uitgangspunt blijft een schoon en leefbaar huis. De beleidswijziging van de gemeenten betekent dat met alle inwoners die nu al huishoudelijke ondersteuning in natura ontvangen nieuwe afspraken nodig zijn. Alle inwoners die het betreft, krijgen daarom per brief een uitnodiging voor een gesprek hierover. De gesprekken vinden plaats in de loop van het nieuwe jaar. In de gesprekken maken de gemeenten gebruik van de Wmo richtlijn indicatieadvisering voor Hulp bij het Huishouden van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Voor inwoners met een Persoonsgebonden budget (Pgb) voor huishoudelijke ondersteuning werd dit protocol al gebruikt. Deze groep inwoners hoeft daarom niet opnieuw met de gemeente in gesprek.