Oostelijke ontsluitingsweg om Bedum komt er

BEDUM - De plannen voor een oostelijke ontsluitingsweg om Bedum gaan door. Dat heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten.

Rond Bedum komt een nieuwe ontsluitingsweg als oplossing voor het toenemend vrachtverkeer in de bebouwde kom van Bedum. De nieuwe rondweg loopt min of meer vanaf de melkfabriek evenwijdig ten noorden van de spoorlijn en de wijk Ter Laan. De weg sluit ten oosten van Bedum aan op de provinciale weg N993 (Sint Annerweg). Door de aanleg van de weg komen twee onbewaakte spoorwegovergangen te vervallen. Eén onbewaakte overgang wordt veiliger gemaakt.

Onder het spoor komt een tunnel. De maatregelen gaan in totaal 13 miljoen euro kosten.

Door de komst van de tunnel kunnen auto's met 60 kilometer per uur doorrijden, zonder dat ze voor spoorbomen hoeven wachten. Ook zorgt een tunnel voor minder licht- en geluidhinder, omdat auto's niet hoeven te stoppen en daarna weer optrekken. De tunnel wordt met groene taluds in het landschap ingepast, zodat deze het landschap zo weinig mogelijk verstoort.

Provinciale Staten en de gemeenteraad van Bedum besluiten in december over de plannen. De werkzaamheden voor de ontsluitingsweg gaan naar verwachting in 2019 van start. De weg is naar verwachting in 2020 klaar.

Meer informatie over de achtergronden en het proces rond de oostelijke ontsluitingsweg is te vinden op: www.bedum.nl (bij plannen en projecten).