Energiecoöperatie opgericht in Zuidwolde

ZUIDWOLDE - De Energiewerkgroep PBZ gaat woensdag 7 december een energiecoöperatie oprichten.

Het doel is om energiebesparing te stimuleren en groene energie te produceren. De energiewerkgroep is van mening dat het mogelijk moet zijn om in de eerstkomende vijf jaar de stroom in het dorp geheel te vergroenen en tegelijkertijd de gasbehoefte met 20% te laten dalen. Op 7 december doen zij om 20.00 uur in Het Anker verslag van hun activiteiten in het afgelopen jaar, belichten de achtergronden van het klimaatprobleem en ontvouwen de plannen. Ze richten een Energiecoöperatie op die geproduceerde stroom gaat verkopen aan Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD): de enige groene, coöperatieve energiemaatschappij in het noorden. Directeur Jaap Hoeksema komt de NLD voorstellen. De inkomsten worden weer in het dorp besteed. De werkgrope nodigt dorpsgenoten uit om lid te worden van onze coöperatie en ZonDelen te kopen als men onvoldoende geschikt dak heeft voor zonnepanelen: dat levert volgens de postcoderoos subsidieregeling 15 jaar lang hoge belastingkorting op.