Mogelijk WOZ-gegevens De Marne gelekt door diefstal laptop

LEENS - Een softwareleverancier heeft de gemeente De Marne onlangs geïnformeerd over de diefstal van een laptop van één van hun medewerkers. Deze leverancier voert werkzaamheden uit in het kader van de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ).

De leverancier meldde dat mogelijk gegevens van inwoners en bedrijven van de gemeente op deze laptop staan. De softwareleverancier kan niet uitsluiten dat gegevens op de laptop door onbevoegden kunnen worden benaderd. De gemeente De Marne vindt het ernstig dat dit heeft kunnen gebeuren. Daarom heeft de gemeente De Marne aangifte gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens van een datalek zoals bedoeld in de Wet bescherming Persoonsgegevens. De betrokken leverancier heeft aangifte gedaan bij de politie en een melding bij de informatiebeveiligings-dienst voor gemeenten (IBD) gedaan. Aanvullend onderzoek heeft helaas geen uitsluitsel gegeven welke informatie op de laptop stond. Het is niet zeker dat gegevens van de gemeente De Marne op de laptop staan. Mochten er gegevens van de gemeente De Marne op de laptop staan, dan gaat het om gegevens die de gemeente nodig heeft voor het uitvoeren van de Wet WOZ. Het gaat dan over burgerservicenummer, achternaam en initialen, adres, geboortedatum en in het geval van bedrijven het KVK en RSIN-nummer. Het is uitgesloten dat financiële gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, gebruikersnamen, wachtwoorden en bankgegevens op de laptop staan. De gemeente De Marne onderzoekt met de IBD en de leverancier hoe dit heeft kunnen gebeuren en bespreekt de maatregelen die nodig zijn om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen. Het risico op misbruik van de gegevens is klein, maar valt niet uit te sluiten. Bij het vermoeden van misbruik of als u vragen heeft naar aanleiding van dit bericht, kunt u contact op nemen met de gemeente De Marne op 0595-575500.