Alzheimer Café Bedum

BEDUM - Maandag 12 december a.s. is er weer Het Alzheimercafé in zorgcentrum Alegunda Ilberi in Bedum heeft maandag vanaf 19.30 uur als thema: Hoe ga je om metiemand die dementeert?

Ina Holtrop en Wycher van den Bremen spelen korte scènes uit het leven van iemand met dementie en gaan daarna het gesprek aan met het publiek. Het doel is om met elkaar meer zicht te krijgen op het gedrag van de dementerende. En om handvatten te krijgen hoe daar nog beter op in te spelen. De beide acteurs hebben de nodige ervaring opgedaan in de zorg voor ouderen, waaronder mensen met dementie.