1450 panden aardbevingsgebied moeten versterkt

Winsum - Bij circa vijfhonderd woningen uit de eerste ronde van het inspectieprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is versterking noodzakelijk.

Daarnaast is het zeer waarschijnlijk dat ook de rest van de 1450 gebouwen uit deze eerste inspectieronde moet worden versterkt. Deze conclusie trekt Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders op basis van de eerste berekeningen van de sterkte van de verschillende onderzochte woningtypes. Er is echter geen sprake van acuut onveilige situaties. De NCG heeft bewoners van wie de woning versterkt moet worden, geïnformeerd. De meest betrokken gemeentes Ten Boer en Loppersum dringen aan op een snelle uitvoering. In Loppersum gat het om ‘t Zandt en Loppersum, In Ten Boer om bijna het hele dorp Ten Post en verder huizen in Woltersum, Lellens, Winneweer en grote delen van Ten Boer. Het gaat om ongeveer 1100 woningen en 400 andere gebouwen in verder Appingedam (Opwierde Zuid) en Overschild. Er staan in het aardbevingsgebied veel dezelfde woningen. De verwachting naar aanleiding van deze eerste berekeningen is dat alle woningen uit het inspectieprogramma versterkt moeten worden. Bij ongeveer eenderd is inspectie afgerond en is een voorlopig berekeningsrapport beschikbaar. Er dient versterkt te worden en binnen drie maanden zal met de bewoners worden gecommuniceerd wat de versterking zal behelzen. Versterkingsmaatregelen Uit de eerste beoordelingen komt een eerste indicatie naar voren dat bij de verschillende woningtypen vergelijkbare versterkingsmaatregelen nodig zijn om de woning te laten voldoen aan de norm voor aardbevingsbestendig bouwen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om houten vloeren verstijven, verbindingsconstructies tussen vloeren en muren verbeteren of de fundering versterken. Voorstellen voor 2017 In 2017 worden onder regie van de NCG 5.000 woningen geïnspecteerd in 18 plaatsen in het aardbevingsgebied. De inspecties voor de eerste helft van 2017 zijn ingevuld. Inspecties en berekeningen moeten aantonen of deze woningen versterkt moeten worden.