323 Brieven Amnesty Schrijfmarathon Winsum

WINSUM - In het Kinderboekenhuis in Winsum zijn zaterdag 323 brieven geschreven in het kader van de Amnesty Schrijfmarathon.

Winsumers schreven op de internationale Dag voor de Rechten van de Mens brieven aan presidenten of ministers van justitie om de zaak van 10 mensen waarvan de mensenrechten geschonden worden te bepleiten. En ze stuurden kaarten naar mensen die onterecht gevangen zitten of bedreigd worden. Ook de wethouders Marc Verschuren (Groen Links) en Bert Westerink (CDA) en de fractievoorzitter van de PvdA Jan-Willem Nanninga namen deel. De meeste brieven en kaarten, maar liefst 45, werden geschreven voor Annie Alfred, een albino-meisje uit Malawi die vanwege haar aandoening moet vrezen voor haar leven. Maar ook de negen anderen, burgers uit de hele wereld van Indonesië tot Peru en van Kameroen tot China konden op steun uit Winsum rekenen.