Spiritprijs naar Promotie Winsum

WINSUM - Burgemeester Rinus Michels heeft gisteren (woensdag 14 december) de eerste Winsum Spiritprijs (een bedrag van 500 euro) uitgereikt aan Stichting Promotie Winsum.

Deze stichting stimuleert anderen, is creatief en vernieuwend en brengt mede daardoor het dorp Winsum in beweging. De prijs is een blijk van waardering voor de vele vrijwilligers die betrokken zijn bij Promotie Winsum. De tweede prijs (250 euro) ging naar CSG Winsum. De school is als enige school in het noorden een Unesco-school. Dat betekent dat internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit belangrijke doelstellingen zijn. Hierdoor hebben ze een belangrijk maatschappelijk effect op kinderen. De prijs geeft uitdrukking aan de waardering voor het beleid om niet naar binnen, maar naar buiten gericht te zijn. Peter Dijkstra nam de derde prijs (250 euro) in ontvangst. Dijkstra, initiatiefnemer en oprichter van Pelgrimeren in Noord-Groningen heeft een nieuw concept en website ontwikkeld voor wandelroutes en kennis over erfgoed, waarbij hij Winsum op de kaart zet. Tevens stimuleert hij andere inwoners op een innovatieve manier om er op uit te gaan en de cultuur in Winsum te bewonderen. Tot 16 november kon iedereen nominaties inzenden. Hierop zijn 28 nominaties binnengekomen. Een speciaal hiervoor ingestelde jury, bestaande uit burgemeester Rinus Michels, twee ambtenaren en twee inwoners van de gemeente Winsum, heeft hieruit drie genomineerden gekozen.