Ridder Henk Bakker

BEDUM - Vertrekkend VVD-fractievoorzitter Klaas Hoekzema werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Henk Bakker, die per 1 januari het ambt neerlegt, mocht hem de onderscheiding opspelden. Bakker werd zelf onderscheiden door Commissaris van de Koning René Paas.

Klaas WillemHoekzema (Bedum, 1942) kwam in 2002 in de Bedumer gemeenteraad. Afgezien van een korte periode waarin hij om gezondheidsredenen verstek moest laten gaan, bleef hij namens de VVD onafgebroken lid van de raad. Hoekzema, die een slagerij in Bedum had, werd in 2015 door de provinciale kamercentrale van zijn partij uitgeroepen tot ‘Liberaal van 2014’.

Klaas Hoekzema is gehuwd en heeft twee dochters. Hij woont in Bedum. Hoekzema blijft de komendetijd politiek actief. Hij volgt partijgenoot Sietske Journée op in gemeentelijke raadscommissies. Zij neemt de zetel van Hoekzema in de raad in. Journée wordt in de raadsvergadering van januari 2017 geïnstalleerd.

De Bedumer CDA-burgemeester Henk Bakker, die sinds januari 2016 waarnemer is, werd in 1952 in Utrecht geboren. Hendrik Pieter Bakker studeerde rechten aan de universiteit in zijn geboorteplaats. In 1976 volgde zijn aanstelling bij de afdeling Onderwijs van gemeente Groningen. Daarvan werd hij later afdelingshoofd. Daarna werd hij algemeen directeur van de DIA en de Milieudienst van Groningen. Hij was ook (waarnemend) gemeentesecretaris van die gemeente.

Henk Bakker werd per 15 februari 2010 burgemeester van zijn woongemeente Bedum. Bij zijn aantreden maakte Bakker duidelijk het burgemeesterschap één periode van zes jaar te willen vervullen. Op aandringen van het gemeentebestuur bleef hij aan als waarnemer. Henk Bakker gaat per 1 januari 2017 met pensioen.

Hij ontvangt de Koninklijke onderscheiding op basis van zijn langjarige betekenis voor de gemeente Groningen en zijn verdiensten als bestuurder. Henk Bakker speelde een belangrijke rol in het dossier van de gemeentelijke herindeling in Noord-Groningen. Ook was hij in belangrijke mate verantwoordelijk voor de compensaties van rijkswege voor de gevolgen van de gaswinning in Groningen. In Bedum was hij actief voor de kerk en voor het bestuur van de Protestants Christelijke basisschool. Van 2003 tot 2007 was hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Reinigingsdirecteuren (NVRD).

Henk Bakker woont met zijn partner in Groningen. Hij heeft drie dochters.