Pilot ondersteuner jeugd en gezin van start

WARFFUM - In villa Vriesenstein in Warffum is maandag de pilot ‘Ondersteuner Jeugd en Gezin’ van start gegaan.

Ervaren hulpverleners gaan vanaf nu werken voor zowel vier huisartsenpraktijken als voor het Centrum voor Jeugd en Gezin Noord-Groningen. Op beide plekken bieden zij jeugd - en opvoedhulp aan kinderen en ouders. Om de 1-jarige pilot officieel af te trappen, ondertekenen de initiatiefnemers, de BMWE-gemeenten, de Huisartsenpraktijk Winsum, de samenwerkende ( aan Stichting De Pool verbonden) huisartsen uit Warffum, Eenrum en Usquert en de jeugd-GGZ instelling Molendrift een samenwerkingsovereenkomst.

Dat gebeurde namens de BMWE-gemeenten door Menne van Dijk, Herwil van Gelder, Marc Verschuren en Harald Bouman.

De Ondersteuners Jeugd en Gezin zijn ervaren hulpverleners. Zowel bij de huisartsenpraktijk als het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Noord-Groningen bieden zij (lichte) hulp aan ouders en kinderen. Bijvoorbeeld bij de opvoeding, maar ook als het gaat om gedrags - of psychische problemen. Bij complexere problematiek verwijzen huisarts en CJG hen door naar gespecialiseerde hulp.

Het inzetten van een Ondersteuner Jeugd en Gezin heeft veel voordelen. Ouders en kinderen kunnen in hun vertrouwde omgeving terecht voor hulp. Een doorverwijzing naar specialistische hulp is hierdoor vaak niet (meer) nodig. Ook werkt de Ondersteuner Jeugd en Gezin als contactpersoon tussen de huisarts, het CJG en de jeugdhulpaanbieder. Dit moet zorgen voor meer samenwerking.

De pilot draait op twaalf andere plekken in de provincie. Ervaringen in het Westerkwartier, Heerenveen, Leeuwarden en Assen zijn heel positief. De Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten monitort de resultaten van de pilots. De pilots worden bekostigd door de gemeenten.