Vrouwenkoor Coro Con Capri in Woltersum

WOLTERSUM - Vrouwenkoor Coro Con Capri uit Groningen o.l.v. Ella van Osnabrugge, treedt op zondag 5 november om 14:30 uur op in de kerk in Woltersum. Met haar nieuwste programma: De laatste reis naar Riga.

Het is een muzikaal eerbetoon aan een Terschellinger zeeman waarin liederen worden gezongen afkomstig uit alle landen die zich bevinden langs de route naar de Oostzee, van Terschelling tot Riga. Muziek van vroeger en van nu, over de zee, over het leven, over liefde en afscheid. Volksliedjes, smartlappen, klassieke en lichte muziek.

Het koor wordt begeleid door Peter Rippen, piano en Claartje Mulder, dwarsfluit .

Tijdens het concert vertelt Regina Bult het verhaal van kapitein Albert Kuipers, die met zijn schip de Fosca Helena van Terschelling richting Riga voer. In november 1876 verging het schip voor de Zweedse kust.

Coro Con Capri bestaat uit 17 leden. Het koor vierde in 2016 haar derde lustrum. Het repertoire is zo breed mogelijk, zich bewegend tussen klassiek, volks- en lichte muziek. Meestal wordt er driestemmig gezongen, voornamelijk a capella. Het streven is zoveel mogelijk uit het hoofd te zingen, met een speelse presentatie.

Nieuwe (project)leden zijn welkom, voor meer informatie: www.coroconcapri.nl

De kunst in de kerk wordt in november verzorgd door Sia Jansen uit Woltersum.