Allerzielenviering in Wittewierum

WITTEWIERUM -   Op de algemene begraafplaats aan de Bloemhofweg in Wittewierum, gemeente Ten Boer, zal op zondag 5 november een Allerzielenviering plaatsvinden.

Allerzielen is een moment in het jaar om de geleefde levens van wie zijn overleden te herdenken, om de betekenis die zij voor ons hadden levend te houden, te treuren om het gemis en met vreugde terug te kijken op hun eigenheid. Tijdens de viering tussen 17:00 en 19:00 uur is iedereen, die daartoe behoefte voelt, uitgenodigd om stil te staan bij het geleefde leven van zijn of haar dierbare. Het maakt niet uit of je dierbare op de begraafplaats begraven is of niet, of dat het kort of lang geleden is dat diegene is overleden. Tijdens de viering is de begraafplaats verlicht met honderden lichtjes. Je kunt er naar muziek en gedichten luisteren en een bakje troost drinken. Op verschillende manieren kan worden geuit dat de gestorvene herinnerd wordt en niet vergeten is. Zo is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om een bloembol te kiezen die past bij degene die herdacht wordt en deze te planten. In het voorjaar komen de geplante bloembollen op als een bloeiend hart. Iedereen is welkom, welke levensbeschouwing je ook hebt. De viering in Wittewierum heeft geen traditioneel katholieke invulling maar is een nieuw en open dorpsritueel, geïnspireerd op oude gebruiken die aansluiten op de samenleving van nu.