Saneringsprogramma geluidshinder N361 Adorp en Sauwerd ter inzage

WINSUM - Langs de provincialeweg N361 in Adorp en Sauwerd staat een aantal woningen, die in aanmerking komen voor geluidssanering vanwege wegverkeerslawaai. Vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is geld beschikbaar om een saneringsplan voor deze woningen op te stellen. Dit besluit ligt vanaf 17 oktober gedurende 6 weken ter inzage bij het klantcontactcentrum in het gemeentehuis.

In de periode dat het ontwerp-saneringsprogramma ter inzage ligt kan iedereen zijn of haar zienswijze op het plan geven. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. U kunt uw zienswijze richten aan de gemeenteraad van Winsum, Postbus 10, 9950 AA, Winsum.