Grote inzamelactie Voedselbank Het Hogeland

WINSUM - December lijkt nog ver weg, maar Voedselbank Het Hogeland is alweer begonnen met de voorbereidingen voor de grote jaarlijkse inzamelactie.

Die jaarlijkse actie is inmiddels een vaste maar ook noodzakelijke traditie geworden in de decembermaand. Vorig jaar was de actie enorm succesvol: de opbrengst bedroeg ruim 42 kubieke meter aan voorraad levensmiddelen en andere producten. Veel verenigingen en particulieren hadden zelf een inzamelingsactie voor de voedselbank georganiseerd. Dankzij die opbrengst kon er dit kalenderjaar steeds noodhulp geboden worden aan de allerarmsten in onze regio. Maar nu de winter nadert, raken de voorraden weer bijna op. Daarom doet Voedselbank Het Hogeland opnieuw een beroep op verenigingen en particulieren in de gemeenten Winsum, Eemsmond, De Marne en Bedum. De voedselbank biedt expertise en ondersteuning bij het opzetten van een eigen inzamelingsactie. Men kan hierover contact opnemen met Wieb Roffel: 06-53589818 of acquisitie@voedselbankhethogeland.nl.